Ändrade förutsättningar för grötmötet

På grund av Covid-19 och de restriktioner som finns just nu så kommer vi i år inte att kunna hålla vårt grötmöte på traditionsenligt vis, servering av förtäring är inte möjligt.

Styrelsen arbetar med att hitta lösningar på hur mötet ska kunna genomföras, mer information kommer.