Ansökan till styrelsens priser

Medlem ska själv anteckna uppnådda resultat och skicka dessa till tävlingsektoransvarig senast 31/12, endera online eller på papper. Resultaten ska kunna styrkas. Om ett resultat redovisas så ofullständigt att aktiveringspoäng inte kan räknas fram, stryks detta tävlingsresultat.

OBS!!! Fyll i blanketten i alla med * markerade fält, för att delta med ansökan om klubbens priser.

Har du inte fått bekräftelse på din anmälan inom fem dagar, hör av dig till info@sbk-ovik.se

De priser jag söker är följande