Search

Bruks

Inom bruks finns det olika bruksgrenar.

I alla bruksgrenarna tävlar man med hunden på fyra olika nivåer (appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass). Gemensamt för de olika nivåerna är att hunden prövas dels i fältprov (specialmoment), dels i lydnadsprov. Då hunden nått tillräckligt bra resultat på en nivå flyttas den upp till nästa.

I alla bruksgrenarna i högre klass och elit ingår ett moment där hunden inom en 50 x 50 m stor ruta ska finna och apportera fyra föremål, sk. uppletande. Föremålen är av typen handske, portmonnä eller dylikt och ska hittas inom fem minuter.

Lydnadsmomentet

Lydnadsmomentet är obligatoriskt i bruksprov, alla ekipage måste genomföra det. På den lägsta nivån, appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment såsom att gå fot, gå före, inkallning, apportering, hopp och platsliggande. För varje klass ökar svårighetsgraden. Momenten sker både med och utan koppel.

Specialmoment

Specialmomenten skiljer sig åt och ställer olika krav på hunden, Vill du träna och tävla i bruksprov har du lätt att hitta ett specialmoment som passar din hund extra bra. Nedan följer beskrivningen av fyra olika specialmoment.

Spår

Spårhunden skall följa ett spår som en person har gått. Under spårningen skall hunden dessutom markera eller plocka upp utlagda föremål som spårläggaren lämnat i spåret.

Spåret innehåller vinklar och går genom skog och mark. Längden och liggtiden skiljer mellan de olika klasserna.

Liggtid är den tid som gått från att spårläggaren gått spåret till dess hunden får börja spåra.

Appellklass
300 meter långt, liggtid 40-50 minuter

Lägre klass
1000 meter långt, liggtid 60-80 minuter

Högre klass
1200 meter långt, liggtid 80-1000 minuter

Elitklass
1500 meter långt, liggtid 100-120 minuter

De föremål som används i spårarbete ska vara 10-12 cm långa och ca 2 cm tjocka, utom det sista föremålet som ska vara tre gånger så långt som övriga föremål.

Samtliga föremål ska ha märke eller nummer som anger vilket spår de tillhör, samt datummärkning.

Material
Material som behövs för att spåra med hunden är en spårlina och sele och en minst 10 meter och max 15 meter lång lina.

För träning kan man ha god nytta av snitslar för att under spårningen kunna se om hunden spårar ”rätt spår”.

Rapport

Rapporttjänst är en gammal utbildningsform som härstammar från krigstiden, där rapporthundar fick agera som ”kurirer” mellan trupper.

Rapporthunden skall springa till sin ena förare, som under tjänstens gång förflyttar sig allt längre från avsändningsstationen.

För ekipage i Lkl, Hkl och Elitklass, börjar rapporten med att den ena föraren tillsammans med hunden går ut till B-station, därifrån skickas hunden tillbaka till den andre föraren som stannat på A-station. Under sträckan så finns två skyttar som störning för hundarna.

Sträckornas längd för hund att springa i:

Lägre klass
B till A 1100 meter, A till B 1500 meter

Högre klass
B till A 1100 meter, A till B 1500 meter, B till C 1500 meter

Elitklass
B till A 1000 meter, A till B 1500 meter, B till C 1500 meter, A till D 2000 meter

Förlängningen på sträckorna sker från station B och C, med 400 respektive 500 meter.

Hunden ska under det att den springer samtidigt spåra var förarna på B eller C-stationen har gått.

Material
Material som behövs för att tävla rapport är ett tjänstetecken och ett halsband med en liten behållare (hylsa).

Sök

Sökhunden letar reda på vilsegångna eller förolyckade personer. Hunden arbetar inom ett begränsat avvallat område.

I området placeras sökfiguranter ut, dessa sitter eller ligger helt tyst och stilla till dess att hunden markerat var de är.

Markeringen väljer föraren själv och tränar sin hund att markera  endera med rulle eller skallmark. Många förare inom söket pratar om sina hundar som rullehund eller skallhund.

Klasserna skiljer sig åt genom storleken på sökområdet.

Appellklass
Sökområde 100 x 50 meter

Lägre klass
Sökområde 100 x 100 meter

Högre klass
Sökområde 100 x 200 meter

Elit
Sökområde 100 x 300 meter

Figuranter i alla klass är 3 stycken.

Avvallat innebär att personer och hundar har gått kors och tvärs inom det område som skall avsökas.

Rullehund = markerar figurant genom att ta en rulle som hänger i halsbandet i munnen och springa tillbaka till föraren.

Skallhund = markerar figurant genom att stanna hos figuranten samtidigt som den skäller.

Skydd

Historien visar på den Tyska polisen som föregångare i att träna sina hundar till skyddstjänst.
De övade hundarna i fasttagande av flyende.

Skyddshunden skall både skydda sin förare och kunna angripa på kommando.

Skydds räknas till den mest krävande av bruksgrenarna eftersom den innehåller både sökarbete, spårning och skyddsarbetet, förutom lydnaden på appellplanen. Detta ställer stora krav på hundens mentala egenskaper.