Sök

Värdegrund

Svenska Brukshundklubben (SBK) är en öppen, demokratisk organisation utan partipolitiska och religiösa kopplingar. I SBK delar vi den grundläggande tanken om alla människors lika värde.

Som medlemmar i en demokratisk organisation kan vi ha olika åsikter, men som människor visar vi respekt, tillit och omsorg om varandra. Vi motverkar alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande beteenden.

Vi är en ideell organisation där vi alla är beroende av varandras hjälp för att själva kunna bedriva värdefull verksamhet.

Vi jobbar för våra hundars bästa och sätter alltid hundens välbefinnande i första rummet.

Inom Örnsköldsviks Brukshundklubb jobbar och lever vi tillsammans efter följande värdeord:

Öppenhet, Gemenskap, Kunskap, Tydlighet, Trygghet, Kvalitet och Nyskapande.

Styrdokument

Policy för medlemskultur >>
Detta dokument undertecknas av alla våra förtroendevalda.

Policy för kränkande särbehandling och trakasseriet >>