Sök

Mentalitet

Svenska Brukshundklubben (SBK) har i många år arrangerat olika former av mentaltester och förändringar har under årens lopp skett i dessa efter hand som ny kunskap och erfarenhet tillkommit. Mentalbeskrivning Hund (MH) har i sin nuvarande form använts sedan 1997 och år 2011 har över 81 000 hundar av mer än 250 olika raser deltagit i MH. En imponerande statistik! MH framtogs ursprungligen som en beskrivning för raser för vilka SBK har avelsansvaret d.v.s. våra klassiska bruksraser.

Momenten i MH är avsedda att beskriva för dessa raser väsentliga egenskaper med hänsyn till deras användningsområden i praktiskt bruksarbete men även egenskaper väsentliga för alla hundar i samhället. Många uppfödare har använt MH som ett kompletterande instrument i sitt avelsarbete för utvärdering av mentaliteten. Hundägare har deltagit i MH för att testa sin hund mentalitet i syfte att utnyttja kunskapen i sin träning av hunden.

Mentalbeskrivning Hund (MH)

Svenska Brukshundklubben (SBK) har i många år arrangerat olika former av mentaltester och förändringar har under årens lopp skett i dessa efter hand som ny kunskap och erfarenhet tillkommit. Mentalbeskrivning Hund (MH) har i sin nuvarande form använts sedan 1997 och år 2011 har över 81 000 hundar av mer än 250 olika raser deltagit i MH. En imponerande statistik!MH framtogs ursprungligen som en beskrivning för raser för vilka SBK har avelsansvaret d.v.s. våra klassiska bruksraser.

Momenten i MH är avsedda att beskriva för dessa raser väsentliga egenskaper med hänsyn till deras användningsområden i praktiskt bruksarbete men även egenskaper väsentliga för alla hundar i samhället. Många uppfödare har använt MH som ett kompletterande instrument i sitt avelsarbete för utvärdering av mentaliteten. Hundägare har deltagit i MH för att testa sin hund mentalitet i syfte att utnyttja kunskapen i sin träning av hunden.

 

Planerade MH 2024

Inga MH:n är inplanerade under 2024 på grund av problem med banan

Anmälan till MH

Anmälan till MH gör via SBK-tävling >>

Figurantutbildning

Är du intresserad av att utbilda dig till figurant inom Mentalbeskrivning och Mentaltester?

Hör av dig via mail till mental@sbk-ovik.se