Mentalitet

RUS (Rasutvecklingssektionen)-mental planerar och genomför MH och mentaltester och ansvarar för utbildning och fortbildning av funktionärer till tester och beskrivningar.

Rasutveckling betyder att vi inom Svenska Brukshundklubben och alla lokalklubbar arbetar för att hålla bruksraserna mentalt och extriört i bra skick.

Mentalbeskrivning Hund (MH)

Svenska Brukshundklubben (SBK) har i många år arrangerat olika former av mentaltester och förändringar har under årens lopp skett i dessa efter hand som ny kunskap och erfarenhet tillkommit. Mentalbeskrivning Hund (MH) har i sin nuvarande form använts sedan 1997 och år 2011 har över 81 000 hundar av mer än 250 olika raser deltagit i MH. En imponerande statistik!MH framtogs ursprungligen som en beskrivning för raser för vilka SBK har avelsansvaret d.v.s. våra klassiska bruksraser.

Momenten i MH är avsedda att beskriva för dessa raser väsentliga egenskaper med hänsyn till deras användningsområden i praktiskt bruksarbete men även egenskaper väsentliga för alla hundar i samhället. Många uppfödare har använt MH som ett kompletterande instrument i sitt avelsarbete för utvärdering av mentaliteten. Hundägare har deltagit i MH för att testa sin hund mentalitet i syfte att utnyttja kunskapen i sin träning av hunden.

 

Planerade MH 2022

29 maj
18 juni
6 augusti
27 augusti
1 oktober

Anmälan till MH

Anmälan till MH gör via SBK-tävling >>

Figurantutbildning

Är du intresserad av att utbilda dig till figurant inom Mentalbeskrivning och Mentaltester?

Hör av dig via mail till mental@sbk-ovik.se