Sök

Tjänstehund

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation, med uppdrag om att utbildas och rekrytera hundar och personal till Försvarsmakten, hundekipage till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och MFD (Myndigheten för delaktighet). Tjänstehund uppdelas i tre sektioner, Patrullhund, Räddningshund och Assistanshund. Läs mer Patrullhund, Räddningshund och Assistanshund under varje sektion.

Det bedrivs tävling i Patrull och Räddning

Varje år arrangeras bl Distriktsmästerskap och Försvarsmaksmästerskap för Försvarsmaktshundar och Svenskt Mästerskap för Räddningshundar. För mer information om tävling gå in på Brukshundsklubbens hemsida eller prata med sektionsansvarig för hjälp.