Medlemsmöten

ÖBK anordnar medlemsmöten sex gånger per år dit klubbens alla medlemmar är välkomna för att ta del av aktuell information och klubbens dagliga agenda.

Om man har förslag på förbättringar, önskemål eller andra synpunkter så är man välkommen att ta upp det under dessa möten.

Corona Covid-19

Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten när det gäller Corona. Det innebär att vi uppmanar medlemmar i riskgrupper att inte besöka klubbens möten. Detsamma gäller om du känner minsta symtom på sjukdom.

Med anledning av rådande pandemiläge har styrelsen beslutat att all organiserad verksamhet är inställd. Vi återkommer med mer information när rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Svenska Brukshundklubben förändras.

Det gäller vårt planerade medlemsmöte, organiserad träning i Agility, träningen i Gideå, planerad träff i Nose work.

Medlemsmöten 2021

Plats:
Hundtorpet om inte annat anges

Klockan: 18:30 om inte annat anges

Datum:
Måndag 18 januari – digitalt möte via Zoom
Söndag 28 feburari kl 14.00 – Årsmöte, digitalt via Zoom
Måndag 12 april – digitalt möte via Zoom
Måndag 7 juni – utomhus vid klubbstugan
Tisdag 22 juni – extra medlemsmöte med val av valberedning (utomhus)
Måndag 16 augusti
Måndag 4 oktober
Måndag 6 december – Grötmöte

Är du intresserad av mötesprotokoll så finns de här >. Du hittar dom också i pappersform i en pärm på Hundtorpet