Search

IBP/BSL

IGP / BruksHundProv

IGP är Fskydd-1CI internationella tävlingsform. SBK är en special klubb underställd SKK så ingår IGP i vårt lands tävlingsutbud. IGP har inte som våra svenska grenar något direkt ”verklighetstänk” bakom sig, det är helt enkelt en sport som väldigt många människor runt om i världen sysselsätter sig och sina hundar med. IGP består av tre avdelningar A, B, C   A =spår, B=Lydnad, C= Bitarbete (Skydd) Det finns tre svårighetsgrader IGP I, II , III För deltagande i IGP/BHP 1 erfordras att hunden har godkänts i ett BH-prov (behörighetsprov) BH-prov Behörighetsprov (Begleithundsprüfung = anlags / förighetsprov ) BSL (brukshundprov spår lydnad), består av samma spår och lydnad som i IGP.

Spårarbetet

Spårarbetet börjar vid en påsläppspunkt, domaren följer med då spåret utarbetas och hela spårabetet bedöms från början till slut. För att få full poäng skall hunden spåra med nosen lågt i kärnan, vara intensiv och spåra i ett jämt tempo, man får avdrag om hunden slår i vinklar och spåret avbryts om hunden lämnar mer än en linlängd. Innan spårarbetet påbörjas talar man om för domaren om man har påvisning (sittande, liggande) av apporter eller om hunden apporterar in föremålen. Om man väljer att hunden skall apportera in föremålen så skall det utföras lika noggrant som en apportering under lydnadsdelen. De flesta väljer att hunden skall påvisa genom att lägga sig vid föremålen. Spårlängden räknas i steg och varierar IGP I 300 steg (20 min gammalt) två föremål . IGP II 400 steg (30 min gammalt) 2 föremål och IGP III 600 steg (60 min gammalt) 3 föremål. 100 poäng är max varav föremålen är 21 poäng och spårarbetet 79 i samtliga klasser.

Lydnad

Hundens inställning och intensitet bedöms. Det finns ingen tävlingsledare som kommenderar ekipaget utan den tävlande får själv memorera programmet och utföra alla momenten. Under linförigheten /fria följet räknar man stegen för att veta ungefär hur långt man går och man har några obligatoriska halter, vinklar samt passage/halt genom/i en grupp med människor. Under Lydnaden utför en annan hund sin platsliggning vid sidan av planen och det skjuts två skott. Max poäng på lydnadsdelen är 100 päng

Skydd

Bitarbetet använder man sig av en sk ”tyskärm” inga höga angrepp och det ingår inget munkorgsarbete. Bitarbetet inleds med en ”lydnadsövning” där hunden skall rondera, springa runt sex skärmar/värn där figuranten står i det sjätte värnet. Hunden skall här skälla på figuranten tills föraren anländer. Hunden kallas ut och figuranten ställer upp för en flykt, hunden skall här angripa rejält, bita fullt och fast, tugg, ger avdrag, man önskar också att hunden gör sig tung och försöker stoppa flykten. När figuranten stannar skall hunden släppa och bevaka. I IGP vill man ha en nära bevakning. (kan vara tyst eller under skallgivning) Figuranten utför sedan ett ”angrepp” på hunden som den skall avvärja och återigen bita fullt och fast utan tugg, man ”tränger” hunden genom att springa med den hängandes i ärmen och man belastar även hunden med två slag av en så kallad ”sofstock”. Softstocken är en batongliknande mjukt vadderad ”stav” , här vill man helt enkelt se att hunden inte blir osäker, tappar bettet eller på annat sätt kan ”skrämmas” ur bettet. Slagen faller över skuldran på hunden. Efter detta skall hunden släppa igen och falla in i en bevakning. Föraren avhämtar hund och figurant och man inleder en ryggtransport (IGP III) under transporten sker återigen ett överfall, släppande, trängning. Arbetet avslutas med ett modprov . Max poäng på C: arbetet är 100 poäng.