Sök

De olika proven

Anlagstest

 • Hälsning
 • Samarbete med okänd människa
 • Hantering med lyft
 • Socialt engagemang
 • Engagemang med aktivitet
 • Skottprov

Slutprov

 • Samarbete, hantering och inmönstring
 • Fast bevakning i 10 min med ljud, samt påvisning
 • Patrullering med vind
 • Patrullering med vint och ljud
 • Patrullering med spårupptag och spår
 • Fast bevakningsprov
 • Skottest
 • Uppkoppling i fält och förläggning
 • Funktionell lydnad