Skärpta rekommendationer från Region Västernorrland

Med anledning av de skärpta rekommendationerna från Region Västernorrland vill styrelsen klargöra följande:

  • Vår kursverksamhet fortsätter, varje kurs föregås av en riskanalys och kurserna hålls enbart utomhus med avstånd mellan deltagarna. Det som är nytt är att alla deltagare och instruktörer ska bära munskydd vid gemensamma gruppövningar.
  • Vi uppmanar våra medlemmar att i möjligaste mån vistas utomhus vid besök på Hundtorpet och undvika besök under de tider som kursverksamhet pågår (se almanacka på hemsidan).
  • Enligt gällande rekomendationer får enbart tre personer vistas samtidigt inomhus. Våra hyresgäster ges företräde till klubbstugan.
  • Förbättrad städutrustning kommer att köpas in och vi uppmanar alla på ”städlistan” att städa noggrant och använda ytdesinfektion. Städmaterial kommer även att köpas in för att placeras i respektive uthyrningsrum.
  • Styrelsen hoppas på förståelse för dessa förändringar och att de respekteras. Utvecklingen i samhället följs och styrelsen meddelar om ytterligare förändringar blir nödvändiga.

Förändringarna gäller t.o.m. 23 maj 2021. Vid frågor, kontakta styrelsen.

Kommande arrangemang
Loading...
Nyhetsarkiv